Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky

 

Zápis z třídních schůzek konaných dne 9. 9. 2019

Informace z vedení školy:

 1. Nový systém zápisu třídních schůzek, volba zapisovatele.

Zvolen: p. Tieftrunk

 1. Výstavba 2. stupně ZŠ: Výstavba započne během školního roku 2019/2020. K 1. 9. 2020 by měl být zkolaudován pavilon pro výuku 6. tříd. Během jara a léta 2020 přijme škola organizační opatření. Je velmi pravděpodobné, že z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví budeme končit již 23. 6. 2020.

Od začátku června bude výuka probíhat co nejvíce mimo budovu školy (školy v přírodě, exkurze, výlety apod.). Přibližně v pololetí bude zřizovatelem školy svolána mimořádná třídní schůzka všech zákonných zástupců žáků, kde budou sděleny další informace.

Připomínky NE

 1. Nová koncepce domácí přípravy – na webu školy.  Hlavní změna: zadávání domácích úkolů již nebude vázané na den v týdnu.

Připomínky NE

 1. Změna v termínu známkování, známkuje se od počátku výuky dle rozvrhu.

Připomínky NE

 1. Na konzultační hodiny učitelů je třeba se předem objednat, aby byl pedagog v danou chvíli opravdu dostupný (jiná konzultace, lékař, školení apod.)

Připomínky NE

 1. K omlouvání žáků se využívá pouze omluvný list v kontaktním deníku, elektronická omluvenka má jen informační charakter. Podepsat, případně vyplnit v KD str. 2, 9, 10, 70, pravidelně sledovat a podepisovat zapomínání žáků (zezadu KD).

Připomínky NE

 1. Sběr papíru:

18. 9. - 15:00 – 16:30 hod.

19. 9. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.

20. 9. - 7:00 – 7:55

Sběr se vybírá ve svázaných asi 5 kg balících u zadního vchodu u jídelny, zodpovídá

p. uč. Teplá.

Připomínky NE

 1. Přihlašování do kroužků bude spuštěno elektronicky 16. 9. ve 20:00 na webu školy. Přednost mají žáci 3. ročníku, protože nemají ŠD.

Připomínky NE

 1. Je nutné, aby byli žáci nejpozději v 7:45 ve škole, za pozdní příchody hrozí kázeňský postih dle školního řádu. Pozdní příchody eviduje p. školník.

Připomínky NE

 1. Výuka náboženství začne 16. 9. Zájemci kontaktují přímo p. faráře Bůžka.

1. - 2. třídy – 14:45 – 15:30

3. - 5. třídy – 13:30 – 14:15

Připomínky NE

 1. Kvůli výstavbě 2. stupně proběhnou školy v přírodě v prvních dvou červnových týdnech, ŠvP Chorvatsko nebude. Připomínky NE
 2. V rámci Školního poradenského pracoviště funguje mimo jiné metodik prevence – Lenka Staníčková, řeší případy rizikového chování žáků (vztahy ve třídě, šikana, kyberšikana, závislostní chování, agresivní chování, vandalismus, záškoláctví atd.). V případě potíží je možnost kontaktovat metodika prevence emailem nebo osobně ve středu od 13.30 do 14. 15h. Kontakt najdete na webových stránkách školy. Preventivní program školy bude k nahlédnutí od konce září na vrátnici, kde se můžete seznámit s přehledem plánovaných preventivních aktivit.

 

Informace třídního učitele:

 1. Přivítání paní asistentky Anny Novotné a vítám rodiče dětí - Líza Kroka a Michal Sedláček.
 2. Rodiče byli seznámeni se systémem komunikace. Třídní učitel používá ke komunikaci email, kontaktní deník žáků a web třídy. Domácí úkoly píšeme do KD i na web.

Připomínky NE

 1. V tomto školním roce budeme zase používat webové stránku pro naši třídu, kde budeme vkládat důležité informace, domácí úkoly, v pátek učivo pro nemocné žáky a vkládat fotky z akcí.

Připomínky ANO NE

 1. Aktualizace údajů do školní matriky – seznam žáků.

Připomínky NE

 1. Kontaktní deníky – 2. třídy 25 Kč, pomůcky pro 2. ročník  290 Kč.

Připomínky NE

 1. 2. třídy – přístup do el. žákovské knížky proti podpisu.  Registrace ŽK je popsaná na webu školy. Pokud někdo nemá přístup k internetu, nahlásí se tř. učitelce.
 2. 2. třídy – divadlo Radost 16. 9. – představení Jája a Pája, cena 80 Kč + doprava MHD.
 3. 2. třídy AJ divadlo 24. 9., cena 70 Kč + doprava.

Připomínky ANO NE

 1. Škola v přírodě – chata Orientka, Jeseníky, Agentura STAN – cena asi 4000 Kč + doprava. Termín: pondělí 8. 6. – 12. 6. 2020.

Připomínky NE

Máme zájem jet na školu v přírodě do Chorvatska. Jelo by nás 24. Paní učitelka zjistí, zda můžeme jet a jaké jsou podmínky. Jestli by se nejelo, 25 žáků souhlasí, aby se jelo na ŠVP do chaty Orientka.

 1. Věnovat péči domácí přípravě – hlasité čtení, psaní diktátů, opisů, přepisů, počítání do 20 s přechodem.
 2. Čtenářská soutěž – čtenářský strom.
 3. Čtenářský list – dostanou během týdne -  zapisovat každý den, kolik stran a jak dlouho četli.
 4. Prostor na dotazy:

 

 1. Individuální pohovory s rodiči:

 

 

Třídní schůzky 17. 6. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • Sběr papíru:

 19. 6. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.
20. 6. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.

 • Nahlásit přestup na jinou školu tř. učitelce a paní ředitelce.
 • Učebnice do 2.třídy dostaneme až v září.
 • Pomůcky do 2.třídy:  nakupuje paní učitelka ( sešity, výkresy, barevné papíry, papíry na kopírování, papírové ručníky…) Děti dostanou zpět krabičky na VV a PV – potřeba omýt a dokoupit to, co chybí.
 • Výběr peněz: 870 Kč ( Kdo jde na všechno) + fotky

Výlet do Bošovic na papouščí farmu 250 Kč

Koncert ve škole 50 Kč

Fotky 50 Kč ( 30 Kč za třídu a 20 Kč za skupinku).

Permonium: 170 + 110 oběd+ 60 lanovka od 6 let + bus asi 230 Kč. Celkem 570 Kč

Na Bošovice nejde: Tomáš, David, Verča, Míša K., Sofinka?

 

Na Permonium nejde: Kuba, Tomáš, Dominik, David, Verča, Míša K., Sofinka?

 

Akce:

 • 18.6. Koncert v tělocvičně
 • 19.6.  Anglický projektový den – Austrálie
 • 21.6. Sportovní odpoledne 15.00 – 18.00.
 • 21.6. 1.A,1.C – Návštěva ZOO
 • 25.6. 1.A Permonium
 • 26.6.  1.třídy – Výlet do Bošovic

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace jsou na webu, každý den je aktualizujeme. Prosím sledujte každý den.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Čtvrtletní testy k nahlédnutí.
 • Úkoly na prázdniny:
 • psát „ Prázdninový deník“. – 1 informace za týden.
 • přečíst 1 knihu, kterou donesou v září do školy.
 • ústně procvičovat matematiku – zrychlovat.

 

Třídní schůzky 15. 4. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • Dne 2. a 3. Května 2019 (čtvrtek a pátek) bude ředitelské volno z důvodu technického předělávání ve vývařovně.
 • Sběr papíru – web
 • Sběr pomerančové kůry byl ukončen.
 • Omlouvání žáka na týden – s týdenním předstihem dát paní ředitelce k podpisu.
 • Co nejdříve si objednat obědy na květen, paní vedoucí Drozdová jde na operaci. Z toho důvodu bude v červnu pouze 1 jídlo.
 • V rámci řádného vyučování nabízíme žákům preventivní vyšetření týkajícího se: špatného držení těla, analýze postoje, vyšetření na podoskopu. Kdo má zájem, vyplní souhlas k vyšetření dítěte.

Akce:

 • 24.4. Den Země – třídní systém
 • 16.5. Sportovní den pro děti – PdFMU
 • 24.5. Volby – bude třídní systém
 • 7.6. Focení tříd

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace a domácí úkoly jsou na webu třídy.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den!

Čtenářská soutěž probíhá do června!

Psaní – píšeme opisy, přepisy, diktáty.

M – začínáme počítání s přechodem přes desítku. Důležité trénovat rychle rozklady čísel do deseti!

 • Čtvrtletní testy k nahlédnutí.

DOTAZ: Zda 17.6. můžeme začínat třídní schůzky v 16.00 hodin a pak se všichni odebrat na opékání špekáčků.???

 

Třídní schůzky 21. 1. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • 31. 1. 2019 bude třídní systém, žáci dostanou výpis vysvědčení. Tento den domlouváme besedu s vodiči asistenčních psů.
 • Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 v pátek
 • Jarní prázdniny 11. – 15. 2.2019
 • Den otevřených dveří 26. 2. 2019
 • Zápis do 1. tříd bude 4. – 5. dubna 2019
 • Toto pololetí se odhlásilo z logopedického kroužku hodně dětí, bohužel i ti, kteří to stále potřebují. Prosím zvažte, zda nebude vaše dítě pokračovat.  Prosím o nahlášení, kam jinam chodí.
 • Pokud budete žádat paní ředitelku o uvolnění z vyučování na ozdravný pobyt nebo rekreaci (5 a více dní), musíte dát žádost paní ředitelce minimálně týden dopředu. Letos je velký nárůst těchto uvolnění. Zákonný zástupce odpovídá za probírané učivo ve škole v době nepřítomnosti žáka. Po návratu do školy je bráno jako v běžném režimu.

Akce:

 • Stále pokračuje sběr papíru a bude přistaven kontejner 23. 1. – 25. 1. 2019. Více informací na hlavním webu.
 • Začne sběr pomerančové kůry. Musí být pořádně vysušená, bez dužniny a v papírovém pytlíku. Podepsat a zvážit doma. Sběr bude probíhat do konce března.
 • 28. 1. v pondělí pojedeme do hvězdárny na program: Se zvířátky o vesmíru.

 

Informace třídního učitele:

 • Informace o platbě pomůcek pro prvňáčky. Cena 521 Kč/ žáka. Prosím zaplatit do konce ledna.
 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace a domácí úkoly jsou na webu třídy.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den!

Čtenářská soutěž od února!

Psaní – budeme psát více opisy, přepisy, diktáty.Děti

píšou perem, pero vybírejte vždy s dítětem.

M – rozšíříme číselný obor do 20. Zatím tolerujeme

používání prstů, ale postupně budeme zrychlovat a

prsty zrušíme.

Opravy: zatím nepoužíváme zmizík, opravujeme obyčejnou tužkou.

 • Pololetní testy k nahlédnutí.

 

 

Třídní schůzky 19. 11. 2018

 • Přivítání s rodiči.
 • Poděkování za příspěvek na adopci zvířete. Vyhrálo zvíře MARGAY.
 • Výskyt vší ve škole ve všech třídách – vše vyčistit, nechat dítě doma 3 dny a sledovat doma, kúra se po 7 dnech opakuje.
 • Omlouvání žáků do 3 kalendářních dnů – rodič je povinen si vyžádat učivo u vyučujícího.
 • Časté zapomínání čipů na oběd – kdo ho nemá, půjde na konec řady. Z organizačních důvodů, vyhledávání brzdí provoz.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si oblečení ve vestibulu školy.
 • Book fair – prodej anglických knih ve vestibulu školy.
 • Informace o dostavbě školy.
 • Škola v přírodě IGRANE – Chorvatsko: termín 22. 5. – 2. 6. 2019, cena 5450 Kč, je možno cestovní pojištění za 240 Kč/os. Spuštění přihlášení bude v pondělí 26. 11. 2018 v 20. 00 hodin.
 • Objednávka knih do 25.11.
 •  
 • V termínu 21. 11. – 23.11. 2018 proběhne ve škole sběr papíru:
  21.11. - 15:00 - 16:30 hod.
  22.11. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.
  23.11. - 7:30 – 7:55 hod.
  Sběr papíru má na starost p. uč. L. Teplá, která si bude sběr řídit a zapisovat odevzdané množství.
 • 22. 11. v 17.00 přednáška: Nebezpečí na internetu. 
 • 29. 11. Den KOMETY: trička, dresy, šály  Kometa  (kdo nemá, bude mít něco modrého nebo bílého na sobě). Dopoledne se budeme fotit v malé TV s pohárem a v 14.00 – 15.00 bude beseda s Michalem Gulašim. Jsou pozváni i rodiče. Bude to ve velké tělocvičně.
 • 29. 11. Školní kolo pěvecké soutěže.
 • 29.11. Mikulášský výlet se školní družinou.
 • 5.12. Mikuláš ve škole – třídní systém.
 • 8. 12. Vánoční dílničky
 • 17.12. Bystrouška – vánoční program 1. A + 1. B
 • 11. 12. Vánoční koncert v kostele
 • 12. 12. Vánoční koncert ve škole – ZUŠ
 • 13. 12. Bystrouška – vánoční program 1. C
 •  
 • 19.12. Antarktida – EVVO – výukový program ve škole
 • 21. 12. Besídka ve třídě – třídní systém.
 • 22. 12. – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny.
 • 3. 1. 2019 Příchod do školy v novém roce.

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Domácí úkoly a veškeré informace jsou na webu třídy. Každý den sledujte tyto stránky.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek na další den. Prosím, ať nosí jen věci podle rozvrhu.
 • V září proběhl adaptační pobyt v Jeseníkách, děti to zvládly skvěle. Proto už nepojedeme v letošním školním roce na školu v přírodě. Místo toho pojedeme na výlet, zúčastní se sportovního dne a jiné.
 • Dnes proběhlo vánoční focení. Pokud se vám fotografie nebudou líbit, můžete je vrátit nebo zaplatit 270 Kč.
 • Pomůcky do první třídy – dosud nemáme fakturu. Každý prvňáček má nárok na příspěvek 200 Kč, zbytek doplatí rodiče. Jakmile dostaneme fakturu, na webu dáme veškeré informace.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den ( pozor na opakování slabik ve větách, tiché čtení). 

Malé sešity nosit každý den. Procvičovací písanka – 2 razítka.

M: další díl – rozšíření číselné řady do 10.

 • Čtvrtletní práce k nahlédnutí.